CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi bảo mật thông tin học viên hoàn toàn tuân thủ theo Đạo luật Bảo mật năm 1988. Bảo vệ thông tin và dữ liệu học viên luôn là một vấn đề quan trọng với chúng tôi, do đó chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và học viên trong một số trường hợp nhất định được đề ra trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi chỉ giữ thông tin học viên trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Học viên có thể ghé thăm trang website http://ieltsmittoduy.com/ mà không phải cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào.

Nếu học viên không hiểu rõ hay có ý kiến đóng góp thêm về chính sách bảo mật này, xin vui lòng gửi email đến ieltsmittoduy@gmail.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin phản hồi của học viên.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân học viên trong nội bộ cơ sở. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ thông tin cá nhân học viên cho bất kì một bên thứ ba nào khác.

Thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Họ tên:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Email:

Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang website của chúng tôi theo yêu cầu của học viên.
Thông báo về hoạt động giảng dạy, cung cấp thông tin liên quan đến khóa học và hỗ trợ học viên.

Sử dụng thông tin học viên cung cấp để hỗ trợ quản lý học viên, nhận diện nhân khẩu học của người sử dụng để tùy chỉnh trang website sao cho phù hợp với học viên nhất đồng thời gửi thông tin về chương trình học cho học viên.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của học viên để gửi các thông tin ưu đãi khuyến mãi/tiếp thị.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân do học viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho học viên hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi học viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân của học viên được thực hiện bởi Trung tâm IELTS Mít Tờ Duy. Chúng tôi sẽ không giao quyền thu thập và quản lý thông tin cho bất kì một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của chúng tôi hoặc do yêu cầu của pháp luật. Mọi sự thay đổi này đều được đăng trên trang website của chúng tôi.

Nếu học viên có gì thắc mắc hay khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ieltsmittoduy@gmail.com.

Comments

comments