TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS MÍT TỜ DUY Chúng tôi thành công trong việc phát triển một chương trình luyện thi kéo dài chỉ 6 tháng nhưng giúp bạn đạt tối thiểu 6.5 IELTS, với 2 khóa học

LỚP PRE-IELTS
2 THÁNG

LỚP LUYỆN THI
4 THÁNG

mrduy

Thầy Nguyễn Trường Duy

Dạy theo phương pháp Simon. Chiến thuật dễ hiểu dễ áp dụng, hiệu quả cao

80% số buổi học đều có Speaking

Writing đi từng bước từ viết câu đến viết đoạn đến viết báo cáo, bài luận

Chú trọng tương tác trên lớp và học nhóm trên mạng xã hội

Lý thuyết hoàn toàn bằng tiếng Việt dễ hiểu

Cam kết đầu ra 6.5 IELTS

Play Video

Video bài giảng Writing Task 2

Play Video

Video bài giảng Reading

Đăng kí học thử 2 tuần miễn phí ngay hôm nay!

Bạn được học thử 2 tuần miễn phí để thử nghiệm phương pháp cũng như chất lượng đào tạo tại IETLS Mít Tờ Duy, hãy đăng kí ngay để Duy xếp bạn vào lớp học phù hợp nhé.

error: Content is protected !!